HOẠT ĐỘNG

Hoạt động sản xuất kinh doanh vải không dệt tại nhà máy.

vai-khong-det

vai-khong-detvai-khong-det

Máy xả viền vải không dệt theo yêu cầu

vai-khong-detxa-vien-vai-khong-det

Đại diện Công ty TTNT của Mỹ đến làm việc và thẩm định nhà máy.

vai-khong-detvai-khong-det-10

Tìm hiểu chúng tôi trên Youtube 

Máy cắt viền vải không dệt

IMG_7840IMG_7841

IMG_7987[1]

IMG_7854[1]IMG_7853[1]

 


Back to Top