HOẠT ĐỘNG

Dây chuyền sản xuất vải không dệt y tế

Ngày Hội Doanh nhân Việt Nam 13.10.2020

Tham gia hội nghị môi trường công ích TPHCM, 19.09.2019

IMG_3276 IMG_3279 IMG_3283

Tham gia Hội chợ Giải pháp khách sạn Đà Nẵng 29.08.2019 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Furama.

IMG_7824[1]

IMG_7852[1]IMG_7836[1]tui-dung-giay-vai-khong-det

Tham gia Hội chợ giao thương Doanh nghiệp trẻ Tỉnh Long An – Mekong Day tháng 28.06.2019

Giới thiệu túi bao trái cây bằng nguyên liệu 100% PP vải không dệt.

tui-bao-trai-cay

IMG_2051IMG_2044IMG_2053

Dây chuyền sản xuất vải không dệt khổ 2.4 M chính chức đưa vào hoạt động 1.12019

Kết nối giao thương 27.03.2019 – Saigontimes và CLB Doanh nhân 2030 tổ chức tại Reverside Palace

IMG_6061[1] IMG_6001[1]IMG_6008[1]

Hoạt động cộng đồng

IMG_6465[1] IMG_6545[1]

Hoạt động sản xuất kinh doanh vải không dệt tại nhà máy.

vai-khong-det

vai-khong-detvai-khong-det

Tìm hiểu chúng tôi trên Youtube 

Máy cắt viền vải không dệt

IMG_7840IMG_7841

IMG_7987[1]

IMG_7854[1]IMG_7853[1]

 


Back to Top